Home / Ar-Ge

Ar-Ge

Patent Fabrikası® Ar-Ge

fabrika51

Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalardır.

Patent Fabrikası® ile a-) Şirketlerin ürün, kalıp ve makinelerindeki müzmin problemlerin tespiti yapılır. b-) Bu problemle ilgili dünyada patent olarak bir çözüm var mı? Araştırması yapılır. c-) Bu patentin hukuki durumu Türkiye’ de kullanmaya müsait mi? Araştırması yapılır. d-) Eğer Türkiye’ de kullanılamaz ise bundan faydalanıp yeni patent üretme yöntemleri nelerdir? e-) Yapılan Ar-ge çalışmaları sonucunda elde edilen teknikler ile yeni ürün geliştirilir.