Home / Rakip ve Sektörel Analiz

Rakip ve Sektörel Analiz

Patent Fabrikası® Rakip ve Sektörel Analizler

fabrika2

 

Bu bölüm Rakip ve Sektörel Analiz olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Rakip Bilgileri; Rakiplerin ortak veya sahiplerinin isimleri yer almaktadır. Rakip Ürünleri; Rakiplerin çıkardığı ürünlerin detaylı patent analizleri; Piyasaya yeni giren rakip ürünler ve eski rakiplerin yeni ürünleri yer almaktadır. Pazar Şansı; Yenilik ve Patentle ilgili detay çalışmalar yer almaktadır.

Sektörel İzleme; Firmanın belirleyeceği anahtar kelime ve firma isimleri ile o sektöre ait dünyadaki gelişmeler belirli dönemlerde izlenir ve raporlanır. Yan Sektörlerin İzlenmesi; Firmanın belirleyeceği tedarikçi veya yan ürünler üreten firmaların “makine, kalıp araştırma bilgileri ve özellikle istedikleri konunun detayları” araştırması yapılır.